KINDEROPVANG JASMIJN | een tweede thuis..

Tarieven

Uurtarief: € 8,51 Opvang 2 dagen      Opvang 3 dagen     Opvang 4 dagen      Opvang 5 dagen  
Dag opvang
7:30-18:00
 21 uur  31,5uur  42uur  52,5uur
Gemiddelde uren per maand  91 uur  136,5 uur  182 uur  227,5 uur
Bedrag per maand  € 774,41  €1161,61  €1548,82  €1936,-
         
7:30 – 18:30 uur  22 uur  33 uur  44 uur  55 uur
Gemiddelde uren per maand  95,33 uur  143 uur  190,66 uur  238,33 uur
Bedrag per maand  €811,25  €1216,93  €1622,51  €2028,18
     
 Ochtend opvang
7.30 – 12.30 uur
10 uur  15 uur  20 uur  25 uur
Gemiddelde uren per maand 43,33 uur  65 uur  86,66 uur  108,33 uur
Bedrag per maand  €368,73  €553,15  €737,47  €921,88
         
Middag opvang
12.30-18.30 uur
12 uur 18 uur 24 uur 30 uur
Gemiddelde uren per maand  52 uur  78 uur  104 uur  130 uur
Bedrag per maand  €442,52  €663,78  €885,04  €1106,30

 

In vele gevallen kunt in aanmerking komen voor kindertoeslag. Bezoek de website van Rijksoverheid voor meer informatie.


In onze uur prijs is inbegrepen:

  • Flesvoeding, standaard 0-12 maanden.
  • Iedere ochtend vers fruit voor groot en klein.
  • Verzorgingsproducten zoals luiers, billen doekjes, billen crème, zonnecrème enz. *** Gebruikt u voor uw kind speciale verzorg producten vanwege bijv. een eczeem huid dan vragen wij u ons hiervan op de hoog te brengen en deze producten mee te nemen.
  • Middagmaaltijd Start met een hartige boterham! Mocht het kind na deze boterham nog graag een boterham eten kan hij/zij een keuze maken uit enkele zoete waren! Bij de boterham eten we ook regelmatig extraatjes als paprika, augurken, komkommer enz. 
  • Tussendoortje in de ochtend en namiddag voor groot en klein Soepstengels, crackers, ontbijtkoek, rijstwafels, beschuit, kwark naturel, pudding, rauwkost, vers fruit, biscuitkoekjes.

 

Betaling – annulering:

Maandelijks ontvangen wij de betaling via de bank volgens uw contract. U bent zelf verantwoordelijk voor de ontvangst/regeling van uw eventuele tegemoetkomingen.(Bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag).

Indien u na ondertekening van het contract en voor de plaatsing van uw kind(eren) besluit dat de opvang niet doorgaat zullen wij kosten aan u doorberekenen. De kosten bedragen de hoogte van de betaling voor 1 maand zoals opgenomen in het contract. De voorwaarden voor uitzonderlijke gevallen zijn opgenomen in uw contract.  Op de website www.toeslagen.nl  kunt u kijken of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. 

 

Afnemen van een extra dag:

Het kan zijn dat ouders incidenteel een extra dag(deel) willen afnemen welke buiten de vaste contracturen valt. Dit is mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte even als het aantal pedagogisch medewerkers gehandhaafd per aantal kinderen blijft (PKR). Afhankelijk van per aantal kinderen en personeel kunnen wij kijken of er van dag geruild kan worden of het kind extra geplaatst kan worden. Mocht het mogelijk zijn dan zetten wij dit vast zwart op wit. Ouders tekenen hiervoor. Een extra dag wordt dan ook in rekening gebracht en mee gerekend op de factuur die ouders ontvangen.

 

Contract uren uitbreiden:

Indien ouders opvang uren willen uitbreiden en een extra dag erbij willen dan dient hier een nieuwe overeenkomst voor getekend te worden, na het tekenen van een nieuwe contract vervalt het oude contract en gaat het nieuwe contract in.

 

Ruildagen:

Het is mogelijk om van dag te ruilen. Dit moet echter wel schriftelijk aangevraagd worden. Na de hand van de schriftelijke aanvraag kijken wij of er ruimte is om van dag te ruilen. Mocht u een extra dag opvang erbij willen dan kijken wij of hier nogmaals de ruimte voor is. Ouders die het eerst vragen krijgen voorrang volgens de aanvraag lijst.

Indien er een extra dag opvang nodig is voor de ouders dan kijken wij of hier ruimte voor is, indien er ruimte is en wij kunnen een extra dag aanbieden dan ontvangen de ouders een nieuwe contract ouders moeten hier eerst voor tekenen extra dag erbij wordt in rekening gebracht en wordt verrekend met het maand factuur.

 

Regels ruildagen:

  • 2 weken voor tot 6 weken na kunnen er inruildagen worden ingepland mits hier ook ruimte voor is.
  • Wanneer een kind ziek is mag een kind 1 dag extra komen dit noemen wij het inhalen van de afwezige ziekte dag. Ook hier geld een regel voor. Na herstel van het kind moet u dit wel binnen 4 weken inplannen. Ook hier geld aanvragen via de mail. Bonus dag kan helaas niet meegenomen en of gereserveerd worden. Ook hier geld als de groepsgrootte dit toestaat en er ruimte voor is. geplande en niet gekomen dagen komen te vervallen en kan niet meer met terug werkende kracht worden ingepland.