Huisregels

Huisregels

Hier een paar huisregels van Kinderopvang Jasmijn.

Binnen lopen wij met slofjes of huisslippers, dit zorg voor hygiëne als u uw kind komt brengen dan ziet u bij de ingang een mandje met slofjes die u over uw schoenen kunt aantrekken. Deze huisregel geldt ook voor kinderen.

Om zoveel mogelijk rust op de groep te kunnen creëren en het voor de kinderen overzichtelijk te houden, verzoeken wij ouders vaste breng- en haal tijden aan te houden. Wij verzoeken ouders hun kind te brengen tussen 7.00 en 9.00 uur. En van af 16.00 uur tot uiterlijk 18.45 uur weer op te halen. Uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk, wij verwachten dat er uitzonderingen met ons overlegd wordt zo dat wij weten dat er een kind wat later gebracht wordt.

Mocht een kind ziek zijn of door een ander reden niet naar de opvang komen, verwachten wij dat ouders ons hiervan op de hoogte houden graag ontvangen wij een telefoontje van ouders voor 09.00 uur. Voor de pedagogisch medewerkers is het ook belangrijk om te weten waar het kind blijft, tijdig afbellen van ziekte dag voorkomt bij pedagogisch medewerkers bezorgdheid. Daarnaast is het ook belangrijk dat de pedagogisch medewerkers weten of ze al met het fruit moment kunnen beginnen. Zo wordt de structuur in de groep ook bewaakt.

Om 9.30 uur beginnen wij de dag met een fruithapje. Voor ons en de kinderen is het dan ook prettig als alle kinderen op tijd aan tafel zitten en wij gezamenlijk gezellig de dag kunnen beginnen.

Vuile kleren van uw kind krijgt u mee.

Reserve kleren graag meenemen voor uw kind in geval van een ongelukje.

Slaapzak dienen ouders zelf mee te nemen.

Er wordt geen ongewenst gedrag op de opvang van de ouder of verzorger getolereerd richting het eigen kind en/of andere kinderen.

Mocht u van uit huis zelf uw baby voeding meenemen naar de opvang omdat u een ander melk gebruikt door omstandigheden of door een ander reden, graag uw product gelabeld aanleveren bij onze leidsters. U vermeld op de etiket: naam van uw kind, datum opening van de verpakking, datum van het aanleveren bij de leidsters.