Over Kinderopvang Jasmijn

Over kinderopvang Jasmijn

Kinderopvang Jasmijn is een kleinschalige kinderopvang in Utrecht aan de Knopstraat.

Wij bieden kinderopvang voor maximaal 29 kinderen, onze kinderopvang is in het bezit van een verticale groep. Verticale groep wil zeggen dat baby’s, dreumes en peuters op een groep spelen. Zo kunnen jonge kinderen leren van de oudere kinderen. Samen leren zij zich ontwikkelen. Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om op hun eigen tempo en kwaliteiten te ontwikkelen.

“Goede kinderopvang is een verrijking voor het kind“,zegt ontwikkelingspsycholoog en pedagoog dr. Elly Singer, die al 25 jaar onderzoek doet naar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam en Utrecht. Kinderopvang draagt positief bij aan de ontwikkeling van kinderen, op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief niveau en gebied.

Wat leren de kinderen binnen ons kinderopvang?

Kinderopvang Jasmijn heeft kinderen veel extra’s te bieden. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen vooral op de 4 belangrijkste pedagogische basisdoelen van Prof. dr. Marianne Riksen-Walraven. Prof. dr. Marianne Riksen-Walraven heeft voor de Wet Kinderopvang vier pedagogische basisdoelen opgesteld, om daarmee de pedagogische kwaliteit te bewaken. Zij heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat belangrijk is voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen in de kinderopvang. Haar conclusie is dat goede kinderopvang bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen.

1– Wij zorgen voor emotionele veiligheid. Onze kinderopvang is een tweede thuis voor de kinderen het is een vertrouwde omgeving met vaste leidsters. Voor elk leeftijd hebben wij verschillende spelmaterialen, activiteiten en omgangsvormen die bekend, begrijpelijk en acceptabel zijn voor elk kind van elk leeftijd.

2– Wij stimuleren de persoonlijke competentie van een kind. Wij bieden activiteiten en spelmaterialen aan die aansluiten op de leeftijden van de kinderen, ontwikkelingsgebieden en belangstelling. Het gedrag van de kinderen en de manieren van omgang passen bij de leeftijd en het karakter van de kinderen.

3– Wij stimuleren de sociale competentie van de kinderen. Wij bieden activiteiten en spelmaterialen aan die de kinderen helpt bij het leren omgaan en samenwerken met andere kinderen en volwassenen. Leidsters helpen de kinderen om te oefenen met sociale vaardigheden.

4– Wij dragen de waarden en normen over. Wij laten de waarden en de normen in onze gedrag zien. Als leidster zijn wij de rolmodellen voor de kinderen. Wij leggen in gesprekken uit wat de omgangsvormen en gedragsregels zijn tussen mensen. Hierdoor leren, weten en begrijpen de kinderen wat er in een bepaalde situatie van hen verwacht wordt.