Kosten kinderopvang

Kosten dag opvang van 07:30 t/m 18:00

Opvang 2 dagen (21 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
91 uur

Bedrag per maand
€ 979,16

Opvang 3 dagen (31.5 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
136.50 uur

Bedrag per maand
€ 1468,74

Opvang 4 dagen (42 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
182 uur

Bedrag per maand
€ 1958,32

Opvang 5 dagen (52.50 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
227.50 uur

Bedrag per maand
€ 2447,90

Kosten dag opvang van 07:30 t/m 18:30

Opvang 2 dagen (22 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
95.33 uur

Bedrag per maand
€ 1025,75

Opvang 3 dagen (33 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
143 uur

Bedrag per maand
€ 1538,68

Opvang 4 dagen (44 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
190.66 uur

Bedrag per maand
€ 2051,50

Opvang 5 dagen (55 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
238.33 uur

Bedrag per maand
€ 2564,43

Kosten ochtend opvang van 07:30 t/m 12:30

Opvang 2 dagen (10 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
43.33 uur

Bedrag per maand
€ 466,23

Opvang 3 dagen (15 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
65 uur

Bedrag per maand
€ 699,40

Opvang 4 dagen (20 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
86.66 uur

Bedrag per maand
€ 932,46

Opvang 5 dagen (25 uur)

Uur tarief
€ 10,76

Gemiddelde uren per maand
108.33 uur

Bedrag per maand
€ 1165,63

Kosten middag opvang van 12:30 t/m 18:30

Opvang 2 dagen (12 uur)

Uur tarief
€ 10,76
Gemiddelde uren per maand 52 uur

Bedrag per maand
€ 559,52

Opvang 3 dagen (18 uur)

Uur tarief
€ 10,76
Gemiddelde uren per maand 78 uur

Bedrag per maand
€ 839,28

Opvang 4 dagen (24 uur)

Uur tarief
€ 10,76
Gemiddelde uren per maand 104 uur

Bedrag per maand
€ 1190,04

Opvang 5 dagen (30 uur)

Uur tarief
€ 10,76
Gemiddelde uren per maand 130 uur

Bedrag per maand
€ 1398,80

In onze uur prijs is inbegrepen:

  • Flesvoeding, standaard 0-12 maanden.
  • Iedere ochtend vers fruit voor groot en klein.
  • Verzorgingsproducten zoals luiers, billen doekjes, billen crème, zonnecrème enz. *** Gebruikt u voor uw kind speciale verzorg producten vanwege bijv. een eczeem huid dan vragen wij u ons hiervan op de hoog te brengen en deze producten mee te nemen.
  • Middagmaaltijd Start met een hartige boterham! Mocht het kind na deze boterham nog graag een boterham eten kan hij/zij een keuze maken uit enkele zoete waren! Bij de boterham eten we ook regelmatig extraatjes als paprika, augurken, komkommer enz. 
  • Tussendoortje in de ochtend en namiddag voor groot en klein Soepstengels, crackers, ontbijtkoek, rijstwafels, beschuit, kwark naturel, pudding, rauwkost, vers fruit, biscuitkoekjes.

Betaling – annulering:

Maandelijks ontvangen wij de betaling via de bank volgens uw contract. U bent zelf verantwoordelijk voor de ontvangst/regeling van uw eventuele tegemoetkomingen.(Bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag).

Indien u na ondertekening van het contract en voor de plaatsing van uw kind(eren) besluit dat de opvang niet doorgaat zullen wij kosten aan u doorberekenen. De kosten bedragen de hoogte van de betaling voor 1 maand zoals opgenomen in het contract. De voorwaarden voor uitzonderlijke gevallen zijn opgenomen in uw contract. Op de website www.toeslagen.nl kunt u kijken of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Afnemen van een extra dag:

Het kan zijn dat ouders incidenteel een extra dag(deel) willen afnemen welke buiten de vaste contracturen valt. Dit is mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte even als het aantal pedagogisch medewerkers gehandhaafd per aantal kinderen blijft (PKR). Afhankelijk van per aantal kinderen en personeel kunnen wij kijken of er van dag geruild kan worden of het kind extra geplaatst kan worden. Mocht het mogelijk zijn dan zetten wij dit vast zwart op wit. Ouders tekenen hiervoor. Een extra dag wordt dan ook in rekening gebracht en mee gerekend op de factuur die ouders ontvangen.

Contract uren uitbreiden:

Indien ouders opvang uren willen uitbreiden en een extra dag erbij willen dan dient hier een nieuwe overeenkomst voor getekend te worden, na het tekenen van een nieuwe contract vervalt het oude contract en gaat het nieuwe contract in.

Ruildagen:

Het is mogelijk om van dag te ruilen. Dit moet echter wel schriftelijk aangevraagd worden. Na de hand van de schriftelijke aanvraag kijken wij of er ruimte is om van dag te ruilen. Mocht u een extra dag opvang erbij willen dan kijken wij of hier nogmaals de ruimte voor is. Ouders die het eerst vragen krijgen voorrang volgens de aanvraag lijst.

Indien er een extra dag opvang nodig is voor de ouders dan kijken wij of hier ruimte voor is, indien er ruimte is en wij kunnen een extra dag aanbieden dan ontvangen de ouders een nieuwe contract ouders moeten hier eerst voor tekenen extra dag erbij wordt in rekening gebracht en wordt verrekend met het maand factuur.


Regels ruildagen:

  • 2 weken voor tot 6 weken na kunnen er inruildagen worden ingepland mits hier ook ruimte voor is.
  • Wanneer een kind ziek is mag een kind 1 dag extra komen dit noemen wij het inhalen van de afwezige ziekte dag. Ook hier geld een regel voor. Na herstel van het kind moet u dit wel binnen 4 weken inplannen. Ook hier geld aanvragen via de mail. Bonus dag kan helaas niet meegenomen en of gereserveerd worden. Ook hier geld als de groepsgrootte dit toestaat en er ruimte voor is. geplande en niet gekomen dagen komen te vervallen en kan niet meer met terug werkende kracht worden ingepland.